Kvindelauget

Frederiksberg Borgerforenings kvindelaug holder møde den første torsdag i hver måned.

Her hygger man sig med varm mad, får snakket og der forgår forskellige aktiviteter, f.eks. dartspil.